18

D-Link酒店无线网络解决方案【word文档】

上传者:328363512

发布时间:2012-02-03 16:32:30

大小:2 M

简介:资源为D-Link网络解决方案,酒店网络方案,酒店无线网络覆盖方案 D-Link的解决方案模板资料。 目录: 一.     网络拓朴及网络设备清单     3 1.     网络点数统计表     3 2.     网络拓朴     4 3.     网络设备清单     5 二.     网络有线部分设计     6 1.     核心层设计     6 2.     接入层设计     6 3.     中心机房的接入描述     6 4.     INTERNET访问     6 三.     网络无线部分设计     7 1.     DWS-3024无线交换网络特性     7 2.     网络无线部分设计     8 。。。。。。

D-Link 综合布线 网络
下 载 449人已下载
分享